dummy-img

Kohlberg Ahlak Gelişim Kuramı

Kohlberg, ahlaki gelişim kuramında, ahlaki yargının insan yaşamındaki işlevi çerçevesinde incelenmesi gereğini vurgular. Kohlberg’in ahlak gelişim alanına en önemli katkısı, ahlak gelişimini Piaget’in bilişsel gelişim alanında ortaya koyduğu aşamalar üstüne…

dummy-img

Psikoloji Biliminin Doğası

Psikoloji, insan davranışının altında yatan temel nedenleri bulmaya çalışan bilimsel çabaya verilen addır.  Psikoloji bugün hayatın her alanında kendisini hissettiren bir bilim dalıdır ; reklamlardan, zayıflama rejimlerine, personel seçiminden, iş…

dummy-img

FREUD’UN PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM KURAMI

Sigmund Freud (1856-1939) psikoanalitik adıyla bilinen tedaviyi geliştiren ve 20. yy açıklamalarıyla damgasını vuran bir kuramcıdır. Kişilik gelişiminin en önemli boyutlarından biride cinsel kimliğin kazanılmasıdır. Freud kişiliğin gelişiminde cinselliği ve…

Varoluşçu Psikoterapi Nedir?

Varoluşçu Psikoterapi Nedir?

Varoluşçu yaklaşımın günümüzde ilgi odağı, dünyada kendini yalnız hisseden ve bu yalnızlıktan dolayı kaygı yaşayan danışanlardır. Varoluşçu görüşe göre, varlığımızın değerini bir kerede ve tüm yaşam için belirleyemeyiz. Aksine, kendimizi sürekli…

Varoluşçu Psikolojinin Temel Kuramcıları

Varoluşçu Psikolojinin Temel Kuramcıları

          Varoluşçu psikoloji yaklaşımı, insan olmanın ne demek olduğu anlayışı üzerine kurulmuştur. Soren Kierkegaard (1813 – 1855), Friedrich Nietsche (1844 – 1900), Martin Heidegger (1889-1976), Jean…

dummy-img

DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLARAK EL ŞAKASI

DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLARAK EL ŞAKASI Şakalaşmak belki de en ilkel davranışlardandır. Şakalaşmak sadece insanoğluna özgü bir durum da değildir. Belgesellerde, oyun amaçlı veya sürü içinde güç kazanma amaçlı şakalaşan hayvanları…

Pozitif Psikoloji Müdahaleleri

Pozitif Psikoloji Müdahaleleri

Pozitif Psikoloji Müdahaleleri Carol Kaufman (2006)’a göre pozitif psikolojinin amacı, ideal işleyişe dair güvenilir teoriler geliştirmek ve sıradan ve sıradışı insanların hayatlarını desteklemek için bilimsel metodlar bulmaktır. Ve pozitif psikoloji…

POZİTİF PSİKOLOJİ MÜDAHALELERİ

POZİTİF PSİKOLOJİ MÜDAHALELERİ

POZİTİF PSİKOLOJİ MÜDAHALELERİ Onlarca yıl boyunca psikoloji biliminin birincil odağı zihinsel problemler ve psikopatolojik sorunlar yaşayan insanları teşhis ve tedavi etmekti. 1998’de Dr. Martin Seligman ve Dr. Mihaly Csikszentmihalyi klinik…

“Freud’u anlamak ya da anlamamak” işte bütün mesele bu!

“Freud’u anlamak ya da anlamamak” işte bütün mesele bu!

     Freud’un hayatını en iyi anlatan hangi eserdir diye bakacak olursak; kuşkusuz aklımıza ilk gelecek örnek Freud’un yakın arkadaşlarından biri olan Ernest Jones’un eseri olacaktır. Jones’u bu kitabı yazmaya…

Freud: Psikanalizin Babası

Freud: Psikanalizin Babası

FREUD: PSİKANALİZİN BABASI     Psikoloji, 19. yüzyıldan itibaren bir bilim olarak kabul edilmiştir. 20. yüzyıl itibariyle psikoloji alanındaki gelişmeler hızlanmış ve psikoloji bir bilim olarak kendine diğer bilimler arasında önemli…

Terapi Konuları

Terapi Konuları

Psikoterapi Nedir? Psikoterapi birey ve psikolog arasında işbirliğine dayalı bir tedavi şeklidir. Psikolog sizin yargılanmadan kendinizi özgürce ifade etmenize olanak sağlayan güvenli bir ortam sunar ve araştırmaya dayalı tekniklerden faydalanarak…

Çift ve Aile Terapisi

Çift ve Aile Terapisi

Her ilişkide zorluklar ve problemler bulunur fakat sağlıklı bir ilişkinin ve ailenin temelinde, karşılaşılan her türlü zorlukla ve problemle başa çıkabilmek ve güçlenerek yola devam edebilmek vardır.İlişkide bir kişi acı…

Anksiyete Nedir?

Anksiyete Nedir?

Anksiyete terimi Latince bir kelime olan “anxius” kelimesinden gelmektedir. Kaygı ve üzüntü hali anlamına gelen anxius kelimesinin kökeni ve kullanımı 1525 yılına kadar gerilere gitmektedir. Anksiyöz kelimesinin kökeni ise anlamı…